Управление и поддръжка на имоти
 • Регистрация на етажната собственост съгласно ЗУЕС.
 • Организиране на общи събрания.
 • Водена на книга на обитателите в ЕС.
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред
 • Комуникация с външни доставчици на услуги, касаещи ЕС.
 • Предоставяне на първоначална юридическа консултация по казуси касаещи ЕС.
 • изработка и ремонт на ВиК инсталации (смесители, санитария, фаянс и др.).
 • отпушване на канали
 • изработка и ремонт на Ел.инсталации (ключове, контакти, осветителни тела и др.)
 • изграждане на стени и тавани от гипсокартон и други материали
 • боядисване на стени с латекс
 • боядисване на врати, прозорци и други метални и дървени повърхности
 • сухо помитане
 • измиване с препарат на стълби, стълбищни площадки
 • забърсване на кабина на асансьор, парапети, вътрешни стъклени витрини, входна врата, пощенски кутии и др.
 • обиране на паяжини от таваните
 • помитане на общи части прилежащи към етажната собственост, но намиращи се извън сградата.
 • поддръжка на електро-инсталацията на помещенията.
 • поддръжка на ВиК инсталацията.
 • поддръжка на заключващите устройства и механизми.
 • поддръжка на други системи и съоражения намиращи се в офиса.
 • поддръжка на електрически уреди в кухненските боксове.
 • боядисване на стени
 • боядисване на врати, прозорци и други метални и дървени повърхности