Управление и поддръжка на имоти

Контакти

0700 10 773
02 973 21 12
0878 107 775
0878 310 773
0885 200 917

Професионален домоуправител

В големите градове, голям процент от хората обитават жилищни коопераций. Всички знаем колко трудно се решават въпросите свързани с общите площи и помещения в нашата жилищна сграда.Как никой не иска да се ангажира с управлението на общите сметки.

Колко трудно и мъчително се извършват ремонтите.
За сгради в режим на етажна собственост, Левъл Сървис ООД Ви предлага комплексна услугата 'ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ'.

Услугата ни е изцяло съобразена със Закона за управление на етажната собственост(ЗУЕС) и включва:
а) АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ.
б) КАСИЕР НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ.
в) ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА.
г) УПРАВЛЕНИЕ ФОНД „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”.

За улеснение на своите клиенти, Левъл Сървис предлага гъвкави абонаментни програми, съобразени с конюнктурата на пазара. ЦЕНА 6 ЛВ. НА АПАРТАМЕНТ НА МЕСЕЦ (за сгради с повече от 20ап.).
Свържете се с нас и заявете безплатен оглед и оферта!

а) АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

 • Регистрация на етажната собственост съгласно ЗУЕС.
 • Организиране на общи събрания.
 • Водена на книга на обитателите в ЕС.
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред
 • Комуникация с външни доставчици на услуги, касаещи ЕС.
 • Предоставяне на първоначална юридическа консултация по казуси касаещи ЕС.

б) КАСИЕР НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ:

 • Определяне на вноските на обитателите на сградата съгласно ЗУЕС.
 • Посещение на живущите от касиер за събиране на текущите общи задължения.
 • Обработка на постъпилите суми.
 • Надлежно водене на касата на ЕС.
 • Завеждане на дела по чл. 410 от ГПК срещу некоректни платци от ЕС.
 • Разплащане с външни доставчици на стоки и услуги за ЕС:
 • Изготвяне на финансов отчет.

в) ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА:

 • Ежеседмични, регулярни посещения от наш служител за контролиране изправността на съоръжения в ЕС и цялостта на детайли в общите части:
 • 24/7 дежурен телефон за възникнали аварий /тел.0700 10 773/
 • Своевремонно отстраняване на възникнали проблеми, аварии и неотложни ремонти в ЕС.
 • Организиране извършването на необходими планови ремонти в общите части на ЕС.
 • Намиране на оферти за изпълнение на ремонти от външни изпълнители.
 • Контролиране на действията по изпълнението им.
 • Извършване на необходимите плащания, касаещи ремонта.
 • Отчет за свършената работа и направени плащания, във всеки един момент от изпълнението на ремонта.
 • Организиране хигиенизацията на общите части на ЕС.
 • Организиране на дератизация, дезинсекция и обезпаразитяване на общите части на ЕС.
 • Организиране контрол на достъп в ЕС.
 • Организиране на физическа охрана в ЕС.

г) УПРАВЛЕНИЕ ФОНД „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”:

 • Откриване на банкова сметка за събиране на средства за фонд „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”.
 • Определяне на вноските на всеки във фонд „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ” съгласно ЗУЕС.
 • Посещение на живущите от касиер на Левъл Сървис, за събиране на вноската за фонд „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”.
 • Внасяне на сумите в банковата сметка.
 • Управление на средствата в банковата сметка.
 • Отчет пред управителния съвет на ЕС.